Zastupitelstvo obce má 7 členů

  starosta  František Macho    
  místostarosta  Zdeněk Oesterreicher  
  členové  Marie Kadlecová - předseda finanční komise
 Květoslava Kulatá - člen finanční komise
 Jan Toul - předseda kontrolní komise
 Pavel Novák - člen kontrolní komise
 Robert Adensam - člen finanční komise

 

 

 

 

 

 

 

 

   
pracovnice OÚ Marcela Machová
kronikář Haider Jan