Vyhlášky a předpisy:

    Platné obecně závazné vyhlášky

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

    1/2005 Obecně závazná vyhláška Požární řád obce

    1/2003 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

    2/2005 Ovbecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních     odpadů

    1/2002 Vyhláška o veřejném pohřebišti