Skládka inertního materiálu

provozovatel : Obec Dvory nad Lužnicí
- podnikání v oblasti nakládání s odpady, kromě nakládání s nebezpečnými odpady

Provozní doba dle potřeby na č. tel. 384 784 055
cena za skládkovaný odpad 1 t 500,-

Seznam skládkovaných odpadů na skládce inertního materiálu Dvory n.Lužnicí :
kód druhu název
-----------------------------------------------------------

100903  pecní struska
101003  pecní struska
101110  odpadní sklářský kmen
101112  odpadní sklo
101201  odpadní keramické hmoty
101203  úlet a prach
101301  odpad surovin
101304  odprachy z kalcinace a hašení vápna
101306  úlet a prach
101314  odpadní beton, betonový kal
170101  beton
170102  cihly
170103  tašky a keramické výrobky
170202  sklo
170504  zemina a kamení
170506  vytěžená hlušina

 
Vše kategorie 0
---------------------------------------------------------